TŁUMACZENIA

Tłumaczenia zwykłe

Wykonuję tłumaczenia tekstów pisanych o szerokiej tematyce: teksty ogólne, korespondencja handlowa, teksty z zakresu prawa (opinie prawne, umowy, pełnomocnictwa), ekonomii, finansów.

Tłumaczenia poświadczone

Tłumaczenia poświadczone to szczególny rodzaj tłumaczenia. Najczęściej wykonuje się tłumaczenia poświadczone dokumentów dla celów urzędowych. Generalnie są to:

  • dokumenty USC (akty urodzenia, zgonu, zawarcia związku małżeńskiego),
  • dokumenty wystawiane przez administrację państwową,
  • dokumenty prawne (np. akty notarialne, umowy spółek, statuty, odpisy z KRS),
  • oraz  inne.

Tłumaczenia ustne

Wykonuję tłumaczenia ustne konsekutywne. Uczestniczę również jako tłumacz przysięgły podczas spotkań przed notariuszem (akty notarialne, zgromadzenia wspólników spółek).